Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli jesteś beneficjentem tego programu masz obowiązek przeprowadzić kampanię promocyjno-informacyjną swojego projektu zgodnie z wytycznymi UE.

Ekopracownia w imieniu Klientów kompleksowo realizuje działania promocyjne zapisane w projekcie, aby z sukcesem go rozliczyć. Na prośbę osób zainteresowanych przedstawiamy portfolio zrealizowanych projektów.